Faculty of EconomicsLabor Economics and Industrial Relations

Labor Economics and Industrial Relations

Books

 

Hediye Ergin, Türk ve Alman Hukukunda İş Sözleşmesinin Sağlık Nedeniyle Sona Ermesi, Beta Yayınları, 2009.

Hediye Ergin, Türkiye'nin İmzaladığı İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri, Legal Yayıncılık, 2008.

Müjdat ŞAKAR, Neslihan OKAKIN, İnsan Kaynakları Yöneticisinin El Kitabı, 3. Baskı, Beta Yayınları, 2015.

Müjdat ŞAKAR, İş Hukuku Uygulaması,10. Baskı, Beta Yayınları, 2014.

Müjdat ŞAKAR, İş Kanunu Yorumu, 7.baskı, Parametre Yayınevi Ankara 2015.

Müjdat ŞAKAR, Meslek Yüksekokulları İçin İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 8. Baskı, Beta Yayınları, 2015.

Müjdat ŞAKAR, Meslek Yüksekokulları İçin Genel Hukuk, 4. Baskı, Beta Yayınları, 2015.

Müjdat ŞAKAR, Sosyal Sigortalar Uygulaması, 11. Baskı, Beta Yayınları, 2014.

Müjdat ŞAKAR, Yeni Sosyal Güvenlik Kanunları, Beta Yayınları, 2011.

Müjdat ŞAKAR, İşçiye Ödenecek Tazminatlar (Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yiğit Şakar ile ortak kitap), 2. Baskı, Yaklaşım Yayınevi Ankara 2011.

Neslihan OKAKIN, Çalışma Yaşamında İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları, 2009.

Sibel GÖK, Ekonomik Krizin Çalışanlar Üzerindeki Etkisi, Beta Yayınları, 2010.

Şule DALDAL, Kuralsız Kapitalizm Batağında Emek, Yeni Alan Yayınları, 2010.

This page updated by Labor Economics and Industrial Relations on 23.12.2015 10:09:03